สินค้าและบริการ

Pacific Door

ออกแบบและรับผลิตประตูและหน้าต่าง ทั้งแบบธรรมดา อัตโนมัติ บานเลื่อน มีช่องหน้าต่างหรือไม่มี ตามความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า

ประเภทของประตู

บานเปิดเดี่ยวมีช่องมอง

บานเปิดเดี่ยวมีช่องมอง

หน้าต่างบานเลื่อน

หน้าต่างบานเลื่อน

บานประตูหนีไฟมีช่องมอง

บานประตูหนีไฟมีช่องมอง

ประตูบานเปิดเดี่ยว+หน้าต่างบานเลื่อน

ประตูบานเปิดเดี่ยว+หน้าต่างบานเลื่อน

ประตูบานเปิดเดี่ยว

ประตูบานเปิดเดี่ยว

ประตูบานหนีไฟสแตนเลสขอบอลูมิเนียมบานทึบ

ประตูบานหนีไฟสแตนเลสขอบอลูมิเนียมบานทึบ

ประตูบานเลื่อนมีช่องมอง

ประตูบานเลื่อนมีช่องมอง

ตัวอย่างลูกค้า

Door 01
Door 02
Door 03
Door 04
Door 05
Door 06

Processing Room

  

หัวใจสำคัญของการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นั้น จะต้องเน้นไปที่ความปลอดภัย และตรงตามมาตราฐานที่วางไว้เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเกิดอันตรายจากการบริโภค ดังนั้นเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการบริหารจัดการ ออกแบบการติดตั้งผนัง Sandwich Panel โดยที่เราคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ทำให้เราได้พัฒนาคุณภาพและการศึกษาถึงมาตราการผลิตมาโดยตลอด เราจึงมีความจำเป็นต้องปรับและพัฒนามาตราฐานเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหาร ยา บรรจุภัณฑ์ รวมถึงหลายอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้มาตราฐานสากล โดยเฉพาะในด้านการค้า ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศรายใหญ่ของโลก ซึ่งการส่งออกนั้น ไม่เพียงแต่พิจารณความสำคัญทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยและคุณภาพมาตราฐานด้วย

Processingroom 01
Processingroom 02
Processingroom 03

Clean Room

  

Clean room คือห้องปลอดเชื้อ หรือห้องสะอาด  หมายถึงห้องสะอาดที่มีการควบคุมปริมาณอนุภาค ฝุ่นละออง และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ให้มีระดับที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการควบคุมปัจจัยเสริมต่างๆ ได้แก่ คุณสักษณะและความเร็วของลม  อุณหภูมิ  แรงดัน  และระดับความชื้น สัมพันธ์ภายในห้องอีกด้วย โดยทั้วไปมลสารหรือ อนุภาคในอากาศ ประกอบด้วยอนุภาคสิ่งมีชีวิต (เชื้อจุลชีพต่างๆ) และอนุภาคที่ไม่มีชีวิต(ฝุ่น ผง) ห้องงสะอาดทางชีววิทยา  อุตสาหกรรมยา หรือโรงพยาบาล จะเน้นการควบคุม หรือป้องกันพวกเชื้อจุลชีพ ส่วนห้องสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมดิเล็กทรอนิคส์ที่ต้องการความสะอาดมาก จะเน้นการควบคุมทั้งอนุภาค ควบคุมปริมาณอนุภาคใน Clean Room คือ แผ่นกรองอากาศชนิด HEPA (High Efficiency Particulate Air) ซึ่งสามารถกรองอนุภาคที่มีขนาด 0.3 ไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 99.97%

ในการออกแบบและก่อสร้าง Clean Room นั้น เราเป็นผู้้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการติดตั้ง Sandwich Panel สำหรับ Clean Room ซึ่งเรามีความชำนาญและความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและการใช้งาน ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นจากลูกค้าโดยการทำงานทีมวิศวกรของบริษัทฯด้าน Cleam Room ตามมาตราฐาน Federal STD.109-1145 Clean Room Class 10-100000 ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการแพทย์ (PHARMACEUTICAL & MEDICAL) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ (ELECTRONICS INDUSTRIAL) อุตสาหกรรมและเครื่องดื่ม (FOOD & BAVERAGE INDUSTRIAL) อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์(PACKAGING INDUSTRIAL)

Cleanroom 01
Cleanroom 02
Cleanroom 03

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. Cold Room
  2. Sandwich Panel