ออกแบบและรับผลิตประตูและหน้าต่าง ทั้งแบบธรรมดา อัตโนมัติ บานเลื่อน มีช่องหน้าต่างหรือไม่มี ตามความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า

ประเภทของประตู

บานเปิดเดี่ยวมีช่องมอง

บานเปิดเดี่ยวมีช่องมอง

หน้าต่างบานเลื่อน

หน้าต่างบานเลื่อน

บานประตูหนีไฟมีช่องมอง

บานประตูหนีไฟมีช่องมอง

ประตูบานเปิดเดี่ยว+หน้าต่างบานเลื่อน

ประตูบานเปิดเดี่ยว+หน้าต่างบานเลื่อน

ประตูบานเปิดเดี่ยว

ประตูบานเปิดเดี่ยว

ประตูบานหนีไฟสแตนเลสขอบอลูมิเนียมบานทึบ

ประตูบานหนีไฟสแตนเลสขอบอลูมิเนียมบานทึบ

ประตูบานเลื่อนมีช่องมอง

ประตูบานเลื่อนมีช่องมอง

ตัวอย่างลูกค้า

Door 01
Door 02
Door 03
Door 04
Door 05
Door 06