เป็นห้องที่ต้องรักษาอุณหภูมิเพื่อเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าแล้วยังต้องป้องกันความร้อนจากภายนอก ที่ผ่านเข้ามาในบริเวณการทำความเย็น ความร้อนที่มากับอากาศอุ่นภายนอก ในขณะเปิดประตูหรือผ่านตามรอยแตกรอยขอบต่างๆ หรือประตู ความร้อนจากตัวสินค้าที่ต้องการทำให้เย็น ความร้อนจากคนที่กำลังทำงานภายในบริเวณทำความเย็น เช่น มอร์เตอร์ไฟฟ้า ดวงไฟ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ เราจะต้องคำนึงถึงการออกแบบห้องเย็นให้ออกมาคุ้มค่าแก่การลงทุนมากที่สุด และสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

จากประสบการณ์การทำงานของบริษัท พีซีบี โปรเซส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ออกแบบบริหารและการจัดการติดตั้งผนัง Sandwich Panel สำหรับห้องเย็น เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจในกลลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมห้องเย็น ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทแช่แข็ง  อาหารสด ประเภทอาหารทะเล  และวัตถุดิบในการผลิตอาหารเราเป็นหนึ่งในความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า โดยที่เราคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถเก็บสินค้าให้คงสภาพที่ได้มาตราฐานในการส่งออก โดยที่เรามีนโยบายมุ่งเน้นความพึงพอใจลูกค้าเป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในกลุ่มธุรกิจห้องเย็น ให้เป็นไปตามมาตราฐาน GMP และ HACCP สามารถเก็บรักษาสภาพของสินค้าได้ตามมาตราฐานหลักโภชนาการ ทีมวิศสกรของเราได้สะสมประสบการณ์ในการบริหารจัดการการติกตั้งผนังห้องเย็น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ดังนั้น บริษัทฯ ให้บริการตั้งแต่เป็นที่ปรึกษา การออกแบบบ การก่อสร้าง เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของลูกค้า โดยเรามีทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของลูกค้า และเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพสงภายไต้ความปลอดภัยของผู้บริโภค